A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2014. január 1 – 2014. december 31. (eFt-ban)

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 6 687 5 992
I. Immateriális javak 6 424 5 782
II. Tárgyi eszközök 263 210
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 380 366
I. Készletek
II. Követelések 27 26
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 380 340
Eszközök összesen 7 067 6 358
Források Előző év Tárgyév
C. Saját tőke 6 878 5 558
I. Induló tőke 6 170 6 170
II. Tőkeváltozás -708 -599
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
0 -8
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 -5
D. Tartalék
E. Céltartalék 800
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú 189
Források összesen 7 067 6 358

Tájékoztató adatok

Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei
(eFt-ban)
Alapítótól kapott támogatás 11 500
SZJA 1% 2 158
Egyéb jogi személytől kapott támogatás 100
Pályázati úton nyert támogatás 0
Vállalkozási tevékenység bevétele 45
Egyéb bevétel 6 247
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
(eFt-ban)
Gyermekszervezet költségei 10 001
Működési költségek 251
Külső megbízás jellegű kifizetések 1 796
Egyéb költségek 224
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 50
Átfutó kiadások 5 100
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások 1 146

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.

Az alapító okirat szerint az Alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az Alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.

Az alapítvány kuratóriuma 2014-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2014. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.

Budapest, 2015. május 25.
Gyermekvasutasokért Alapítvány
 
A Gyermekvasutasokért Alapítvány ezúton is megköszöni az előző évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-os, valamint az év közben érkező további támogatásokat.
További olvasnivaló: