A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2014. január 1 – 2014. december 31. (eFt-ban)

EszközökElőző évTárgyév
A. Befektetett eszközök6 6875 992
I. Immateriális javak6 4245 782
II. Tárgyi eszközök263210
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök380366
I. Készletek
II. Követelések2726
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök380340
Eszközök összesen7 0676 358
ForrásokElőző évTárgyév
C. Saját tőke6 8785 558
I. Induló tőke6 1706 170
II. Tőkeváltozás-708-599
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
0-8
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből0-5
D. Tartalék
E. Céltartalék800
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú189
Források összesen7 0676 358

Tájékoztató adatok

Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei
(eFt-ban)
Alapítótól kapott támogatás11 500
SZJA 1%2 158
Egyéb jogi személytől kapott támogatás100
Pályázati úton nyert támogatás0
Vállalkozási tevékenység bevétele45
Egyéb bevétel6 247
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
(eFt-ban)
Gyermekszervezet költségei10 001
Működési költségek251
Külső megbízás jellegű kifizetések1 796
Egyéb költségek224
Vállalkozási tevékenység ráfordításai50
Átfutó kiadások5 100
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások1 146

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.

Az alapító okirat szerint az Alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az Alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.

Az alapítvány kuratóriuma 2014-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2014. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.

Budapest, 2015. május 25.
Gyermekvasutasokért Alapítvány
 
A Gyermekvasutasokért Alapítvány ezúton is megköszöni az előző évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-os, valamint az év közben érkező további támogatásokat.
További olvasnivaló: