A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2013. január 1 – 2013. december 31. (eFt-ban)

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 6687 6687
I. Immateriális javak 6424 6424
II. Tárgyi eszközök 263 263
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 227 380
I. Készletek
II. Követelések 27
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 200 380
Eszközök összesen 6914 7067
Források Előző év Tárgyév
C. Saját tőke 6914 6878
I. Induló tőke 6170 6170
II. Tőkeváltozás -5985 -708
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
6730 0
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -1 0
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú 189
Források összesen 6914 7067

Tájékoztató adatok

Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei
(eFt-ban)
Alapítótól kapott támogatás 10.000
SZJA 1% 2471
Egyéb jogi személytől kapott támogatás 520
Pályázati úton nyert támogatás 420
Vállalkozási tevékenység bevétele 214
Egyéb bevétel 5036
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
(eFt-ban)
Gyermekszervezet költségei 11.136
Működési költségek 224
Külső megbízás jellegű kifizetések 1749
Egyéb költségek 129
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 214
Átfutó kiadások 5066
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások 239

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás, stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány 2013-ban sem részesítette semmilyen anyagi juttatásban a kuratóriumi tagokat.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2013. évben a számviteli szabályok betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány ezúton is megköszöni az előző évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-os, valamint az év közben érkező további támogatásokat.
További olvasnivaló: