A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2013. január 1 – 2013. december 31. (eFt-ban)

EszközökElőző évTárgyév
A. Befektetett eszközök66876687
I. Immateriális javak64246424
II. Tárgyi eszközök263263
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök227380
I. Készletek
II. Követelések27
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök200380
Eszközök összesen69147067
ForrásokElőző évTárgyév
C. Saját tőke69146878
I. Induló tőke61706170
II. Tőkeváltozás-5985-708
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
67300
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből-10
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú189
Források összesen69147067

Tájékoztató adatok

Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei
(eFt-ban)
Alapítótól kapott támogatás10.000
SZJA 1%2471
Egyéb jogi személytől kapott támogatás520
Pályázati úton nyert támogatás420
Vállalkozási tevékenység bevétele214
Egyéb bevétel5036
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
(eFt-ban)
Gyermekszervezet költségei11.136
Működési költségek224
Külső megbízás jellegű kifizetések1749
Egyéb költségek129
Vállalkozási tevékenység ráfordításai214
Átfutó kiadások5066
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások239

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás, stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány 2013-ban sem részesítette semmilyen anyagi juttatásban a kuratóriumi tagokat.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2013. évben a számviteli szabályok betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány ezúton is megköszöni az előző évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-os, valamint az év közben érkező további támogatásokat.
További olvasnivaló: