2014 áprilisának első napjaiban megszépült Hárs-hegy állomás.
Önkéntesek bevonásával jelentős karbantartási munkákat sikerült elvégezni. A kevéssé látványos – ám annál fontosabb – felújítások mellett az állomás megszépítésére is gondot fordítottunk.

Anyagvonat Hárs-hegy állomáson

Anyagvonat Hárs-hegy állomáson


A munkálatok 2014. március 31-én hétfőn kezdődtek és április 11. péntekig tartottak. Az április 12-én szombaton tartandó kisvasúti napra tehát már befejeződtek.

Az állomásépületen végzett munkák

A legfontosabb megoldandó feladatok az állomásépület állagmegóvásához kapcsolódtak.
Az első vágány és a felvételi épület közé szivárgót telepítettünk. A peronon összegyűlő esővíz ezentúl nem a talajon keresztül vagy az alkalomszerűen kialakuló vízmosásokban folyik majd le, hanem a peronszint alatt lefektetett vezetéken át távozik a völgy felé.
A völgy felé eső és a Hűvösvölgy állomás felőli oldalon új betonjárdát építettünk. Ennek az is feladata, hogy a csapadékot az épület lábazatától elvezesse, így megóvja a felfagyástól és az alámosástól.
Az épület nyílászáróira régóta ráfért egy alapos felújítás. Hárs-hegy állomáson egyelőre nincs lehetőség az ajtók és ablakok cseréjére, így a meglévő, hagyományos nyílászárók felújítása mellett döntöttünk. A sok évtizedes festékréteget eltávolítottuk, a keretek hibáit kijavítottuk, majd újrafestettük őket. Az ajtók és ablakok ismét sötétbarna színűek lettek, ami jól megy az épület tört fehér színű vakolatához, és illeszkedik az erdő közepén elhelyezkedő állomás hangulatához.
Elbontottuk a forgalmi iroda előtti, korábban járólapból kirakott fellépőt, és helyette újat építettünk. Szintén kijavítottuk a forgalmi iroda előterében megsüllyedt padlót.
Az épület falának terméskő borítása több helyen javításra szorult. Néhány helyen új elemet kellett faragni az eredeti kő pótlására.

Önkéntesek ablakkereteket újítanak fel

Önkéntesek ablakkereteket újítanak fel

Távközlő- és biztosító berendezési munkák

Az állomás megszépítéséhez kapcsolódóan, mondhatni egy füst alatt, számos távközlő- és biztosító berendezési munkát is elvégeztünk.
Felszámoltunk olyan távközlési vezetékeket és megszüntettünk olyan kábelaknákat, amelyek már amúgy is használaton kívül voltak. Ezeket valószínűleg régebbi fejlesztések alkalmával – például 1980 körül, a légvezetékek földkábellel való kiváltásakor – hagyták hátra.
Az állomás mechanikus, központi reteszes biztosító berendezéséhez tartozó vonóvezetékek egy részét kicseréltük. Átépítettük a vágányok és a peron alatt futó vonóvezeték-rendszert. Ezen a szakaszon számos átalakítást végeztek 1950, az állomás megnyitása óta. Az egy-egy beavatkozás alkalmával praktikusnak látszó megoldások a későbbiekben különféle nehézségeket okoztak, ezért célszerű volt a hálózat ezen részét teljesen újjáépíteni.
A biztosító berendezés újbóli üzembe helyezése előtt a jelzők és reteszek vonóvezetékeit szabályozni is kellett.

A peronszint alatti vonóvezetékek cseréje

A peronszint alatti vonóvezetékek cseréje

Pályafenntartási és egyéb munkák

A nagyobb lélegzetvételű munkák mellett számos kisebb feladatot is sikerült megoldani ez alatt a közel két hét alatt.
Jellegéből adódóan az állomásnak nincs magasított peronja. A peron valójában tömörített és murvával felszórt talajból áll, melynek szélét nagyvasúti vasbetonaljak adják. A használat és a talaj mozgása során a peronszegélyek időnként elvándorolnak. Ezeket visszaigazítottuk eredeti helyükre, majd megerősítettük őket, hogy minél tovább helyükön maradjanak.
Szintén pályafenntartáshoz kapcsolódó feladat volt új átlépők létesítése az első vágányon. Vasbeton elemekből új átjárókat építettünk. Az állomásépület felől az eddiginél több és kényelmesebb átjárón lehet megközelíteni a második vágányt.
A különféle munkák jelentősen igénybe vették a talajt. Az utolsó lépések egyike az volt, hogy megszüntettük az egyenetlenségeket. Ahol szükséges volt, tömörítettük, majd vékony rétegben apró szemű murvával szórtuk fel a talajt.
A felvételi épületen végzett munkák megkezdése előtt az elburjánzott növényzetet meg kellett ritkítani. Sajnos ennek áldozatául estek az állomás jellegzetes rózsabokrai is. A tereprendezéssel egy időben új növényeket is ültettünk az eltűnt virágok helyébe.

Peronszegélyek megerősítése az I. vágány mellett

Peronszegélyek megerősítése az I. vágány mellett

Önkéntesek munkája, építőtábor

Az állomás megszépítésén és felújításán a Gyermekvasút szakemberei és önkéntesek is dolgoztak.
Az önkéntesek a tavaly nyár végén megrendezett nosztalgia építőtáborhoz hasonlóan vettek részt a munkában. Számos egykori úttörő- és gyermekvasutas jelezte, hogy idén tavasszal ismét felajánlja segítségét a Gyermekvasúton adódó, elsősorban fizikai munkához.
A vezetőség és a jelentkezők képviselői végül megállapodtak abban, hogy idén tavasszal Hárs-hegy állomás rendbetételére szerveznek nosztalgia építőtábort.

Terméskőfal javítása

Terméskőfal javítása

Érdekességek

Hárs-hegy állomás közúton nem közelíthető meg. A szükséges anyagokat – zúzottkövet, sódert, folyami kavicsot, stb. – vonattal szállítottuk a helyszínre. A bontásból származó törmeléket szintén anyagvonattal vittük le Hűvösvölgybe.
A betonozáshoz szükséges vizet is vonattal szállítottuk a helyszínre. Az egyik pőrekocsira szerelt víztartályt a fűtőháznál töltöttük meg.
Az első héten mindennap közlekedett anyagvonat. Ezért – a szokásostól eltérően –hétköznap is volt szolgálat az állomáson.
Mivel a biztosító berendezést ideiglenesen üzemen kívül helyezték, azaz az állomás nem biztosított szolgálati helyként üzemelt, és mivel a forgalmi irodában is felújításokat végeztek, hétköznap gyermekvasutasok nem, csak felnőtt állomásfőnök teljesített szolgálatot.

Vonattalálkozás Hárs-hegy állomáson

Vonattalálkozás Hárs-hegy állomáson

Köszönet

A Gyermekvasút vezetősége ezúton is megköszöni az építőtáborban résztvevő egykori úttörő- és gyermekvasutasok munkáját. Köszönjük, hogy idejüket és erejüket áldozták Hárs-hegy állomás megújítására és megszépítésére.

Kapcsolódó oldal: