A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2012. január 1 – 2012. december 31. (eFt-ban)

EszközökElőző évTárgyév
A. Befektetett eszközök6687
I. Immateriális javak6424
II. Tárgyi eszközök263
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök574227
I. Készletek
II. Követelések27
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök574200
Eszközök összesen5746914
ForrásokElőző évTárgyév
C. Saját tőke5746914
I. Induló tőke61706170
II. Tőkeváltozás-3690-5985
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
-19066730
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből0-1
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú
Források összesen5746914

Tájékoztató adatok

(eFt-ban)

Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
Gyermekszervezet költségei13.136
Működési költségek757
Külső megbízás jellegű kifizetések1796
Egyéb költségek108
Vállalkozási tevékenység ráfordításai425
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok)4555
Átfutó kiadások5521
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások899
Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei
Alapítótól kapott támogatás10.000
SZJA 1%2394
Egyéb jogi személytől kapott támogatás3030
Közhasznú tevékenységből származó0
Vállalkozási tevékenység bevétele424
Egyéb bevétel6421
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
Gyermekszervezet költségei13.136
Működési költségek757
Külső megbízás jellegű kifizetések1796
Egyéb költségek108
Vállalkozási tevékenység ráfordításai425
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok)4555
Átfutó kiadások5521
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások899

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány kuratóriuma 2012-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2012. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.