A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2012. január 1 – 2012. december 31. (eFt-ban)

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 6687
I. Immateriális javak 6424
II. Tárgyi eszközök 263
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 574 227
I. Készletek
II. Követelések 27
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 574 200
Eszközök összesen 574 6914
Források Előző év Tárgyév
C. Saját tőke 574 6914
I. Induló tőke 6170 6170
II. Tőkeváltozás -3690 -5985
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
-1906 6730
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 -1
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú
Források összesen 574 6914

Tájékoztató adatok

(eFt-ban)

Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
Gyermekszervezet költségei 13.136
Működési költségek 757
Külső megbízás jellegű kifizetések 1796
Egyéb költségek 108
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 425
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok) 4555
Átfutó kiadások 5521
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások 899
Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei
Alapítótól kapott támogatás 10.000
SZJA 1% 2394
Egyéb jogi személytől kapott támogatás 3030
Közhasznú tevékenységből származó 0
Vállalkozási tevékenység bevétele 424
Egyéb bevétel 6421
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai
Gyermekszervezet költségei 13.136
Működési költségek 757
Külső megbízás jellegű kifizetések 1796
Egyéb költségek 108
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 425
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok) 4555
Átfutó kiadások 5521
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások 899

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány kuratóriuma 2012-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2012. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.