2012. augusztus 22-én szerdán befejeződött Csillebérc állomás előjelzőinek helyreállítása.

Csillebérc állomás „AEj” jelű előjelzője

Csillebérc állomás „AEj” jelű előjelzője


A munkálatok az állomás Széchenyi-hegy felőli, „AEj” jelű előjelzőjének üzembe helyezésével fejeződtek be. A jelzőt még 2000 augusztusában kapcsolták ki a biztosító berendezésből áramköri zavar miatt.
A zárlatos kábel és más áramköri elemek javítását több alkalommal megkísérelték. A jelző ismételt beüzemelése azonban sikertelen volt. A még 1948 nyarán, a Gyermekvasút építésekor fektetett vezetékek fölött öt évtized alatt eljárt az idő. A használhatatlanná váló kábelek és berendezések cserére szorultak.
Időközben a kábel különböző darabjait több helyen ellopták az „A” jelű bejárati jelző és az előjelző között. Mivel a jelzőt nem használták, a lopásra is csak késve derült fény.
Néhány évvel később szinte szóról szóra ugyanez játszódott le az állomás Virágvölgy felőli oldalán. Az „FEj” jelű előjelző kábelzárlat miatt rendszeresen használhatatlan volt. Majd 2005 nyarán az „F” jelű bejárati jelzőhöz és előjelzőjéhez vezető kábelek nagy részét ellopták. A bejárati jelző kábelezését ideiglenesen helyreállították, azonban ezt rendszeresen, havonta újra ellopták. Az előjelzőt 2005 júniusában kikapcsolták, a főjelző kábelezésére 2006 elején született végleges megoldás.
Csillebérc állomás „F” jelű bejárati jelzője

Csillebérc állomás „F” jelű bejárati jelzője


A Gyermekvasúton alkalmazott kis sebesség mellett – a vonatok megengedett legnagyobb sebessége 20 km/h –az előjelzők átmeneti kikapcsolása megengedhető volt. Csillebérc állomáson munkanapokon egyébként is rendszeresen szünetel a szolgálat, a jelzőket tehát egyébként sem kezelik.
Az előjelzőkhöz vezető kábelek cseréje nagyobb munkának ígérkezett, melyhez munkagépet kellett igénybe venni. Először a Virágvölgy állomás felőli, „FEj” jelű előjelzőhöz fektettek új kábeleket 2010 tavaszán. A jelzőt 2010. árpilis 4-én kötötték vissza a biztosító berendezésbe.
Nehezebb feladat volt az „AEj” jelű előjelző kezelhetőségének helyreállítása. A vasútvonal Csillebérc és Széchenyi-hegy állomás között lakott területen halad, ahol kevesebb hely állt rendelkezésre és egyébként is körülményesebb volt az új kábelek lefektetése. A munka nagy részét 2012 áprilisában sikerült elvégezni.
A munkák legnagyobb részét a Gyermekvasút felnőtt dolgozói önkéntes munkában, szabadidőben végezték. A kábelárok kialakításához szükséges munkagépet a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. díjmentesen bocsátotta rendelkezésre. A biztosító berendezésen szükséges módosításokat az erre jogosult biztosítóberendezési műszerészek hajtották végre.
Az „AEj” jelű előjelzőt végül 2012. augusztus 22-én szerdán kötötték vissza a biztosító berendezésbe. Ezzel befejeződött Csillebérc állomás előjelzőinek helyreállítása.