A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2011. január 1 – 2011. december 31. (eFt-ban)

EszközökElőző évTárgyév
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök2480574
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök2480574
Eszközök összesen2480574
ForrásokElőző évTárgyév
C. Saját tőke2480574
I. Induló tőke61706170
II. Tőkeváltozás-2818-3690
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
-813-1906
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből-590
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú
Források összesen2480574

Tájékoztató adatok

(eFt-ban)

Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei 
Alapítótól kapott támogatás8000
Nemzeti Civil Alapprogramból (NCA)
pályázat útján nyert összeg
278
Önkormányzati nem normatív támogatás0
Önkormányzati pályázat0
SZJA 1%2932
Egyéb jogi személytől kapott támogatás2468
Közhasznú tevékenységből származó0
Vállalkozási tevékenység bevétele132
Egyéb bevétel5519
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai 
>Gyermekszervezet költségei11.892
Működési költségek1651
Külső megbízás jellegű kifizetések1810
Egyéb költségek234
Vállalkozási tevékenység ráfordításai132
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok)0
Átfutó kiadások4633
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások883

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az Alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az Alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2011. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.